Rødding Sognekirke og biodiversiteten | Rødding Sognekirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Rødding Sognekirke og biodiversiteten

 

 

I Rødding Sognekirke har vi gang i biodiversiteten!

 

I over et års tid har Rødding Sognekirke være igang med at skabe mere biodiversitet på kirkens arealer, udover det vi allerede har haft i flere år.

 

Sidste år lavede vi på plæneområdet syd for og vest for kirkegården et større areal “ville med vilje”, som kirkens gravere lod stå uklippet. Og det fortsætter vi også med i år.

Og oppe på den gamle kirkegård har graverne lavet insektvenlige staudebede i flere af de tomme felter på kirkegården.

 

Og på store dele af områderne med plænegrave har vi mange store og flotte og forskellige træer, som bl.a. blomstrer på forskellige tider i sommerhalvåret og som er vigtige både som føde- og bestøvningsteder for mange insekter.

 

I skelbræmmen mellem den vestlige del af plænegravsområdet og dyrlægehospitalet og den nordlige del af plænegravsområdet og Højskolelunden er der et ret bredt træ- og buskbælte med forskellige arter, hvor der også er gode vilkår for insekter, bl.a. i samspil med de førnævnte mange store træer i plænegravsområdet, samt Dyrehospitalets  træer og bevoksning vest for og desuden Højskolelundens træ- og skovområde lige nord for.

 

Og disse gode betingelser for biodiversiteten både hvad busk- og plantebælte i skelbræmmen og store forskellig træer har allerede været til stede i snart mange år.

 

Desuden har graverne opsat en række fuglekasser i de mange fine store træer, som vi har nede på en del af området med plænegrave. Det forøgede antal forskellige insekter skaber nemlig også bedre livsmuligheder for fuglene.

 

Og endelig har vi her op mod sommerferien i samarbejde med Rødding Fri Fagskole netop opsat et par fine store insekthoteller, som skolens elever har lavet i samarbejde med kirken. Det skete ved en lille “event”, hvor tæt på 30 elever fra Rødding Fri Fagskole sammen med sognekirkens gravere opsatte de to insekthoteller. Se billederne!

 

Insekthotellerne skal skabe yderligere gode vilkår for insekter og biodiversitet i området.

 

Summa summarum: Der er gang i biodiversiteten på arealerne ved  Rødding Sognekirke!