Organist - med interesse for korledelse | Rødding Sognekirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Organist - med interesse for korledelse

 

 

I Rødding sogn 6630 Rødding er der en ledig stilling som organist til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 30 timer om ugen.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Spille i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Spille ved særarrangementer for skoler og institutioner ifm. højtider
 • Arrangere kirkekoncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • Spille til eftermiddags- og aften arrangementer m.m.
 • Afholde babysalmesang i samarbejde med vores Kirke- og Kulturmedarbejder
 • Medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning efter aftale
 • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • Starte kor op
 • Deltage i personalemøder, visionsmøder m.m.

 

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et levende sogn med mange aktiviteter, f.eks. babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, café og diverse gudstjenesteformer
 • Mulighed for at være med til at videreudvikle stillingen
 • Mulighed for at opbygge et musikalsk miljø
 • Et godt kollegialt miljø

 

Vores forventninger til dig:

 • Du skal brænde for det du laver og have et positivt forhold til folkekirken
 • Du skal have gode samarbejdsevner, og se dig selv som en del af et team
 • Du er en organist som ud over orgelspil er åben for nye tiltag, som eksempelvis klaverspil og rytmisk musik
 • Du skal besidde pædagogiske formidlingsevner
 • Du skal have erfaring med og lyst til korledelse

 

Rødding Sogn har 3211 indbyggere og 8 ansatte i sognekirken. Vi har to præster, hvoraf den ene bor i præstegården og arbejder fuldtids, mens den anden er ansat 60 %.

Orglet i Rødding Sognekirke er fra 1977, bygget af firmaet P. Bruhn & Søn, Årslev, og har ni stemmer, to manualer og pedal.

Løn og vilkår

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Rødding Øster-Lindet Pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Der er gensidig afløsnings aftale med organisten i Øster Lindet Sognekirke, i forbindelse med ferie og fridage.

Ansættelse sker ved Rødding Sogns Menighedsråd beliggende Søndergyden 10, 6630 Rødding.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Karina Jakobsen på telefonnummer 23 45 05 40.

Se mere om sognet på vores hjemmeside www.sognekirken.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Karina Jacobsen, Østermarksvej 2, 6630 Rødding. Eller på mail til 8949fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 1.feb 2022

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 8, 2022

 

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B, A10