Valgresultat menighedsrådsvalg 2020 | Rødding Sognekirke

Valgresultat menighedsrådsvalg 2020

Resultat af menighedsrådsvalg 2020 Rødding Sogn
 
Den 7. november afholdte det nye menighedsråd konstituerende møde.
Posterne blev fordelt således.
 
Formand: Karina Britt Jacobsen
Næsteformand: Bente Krejbjerg Bertelsen
Kontaktperson: Angelia Marion Grau
Kirkeværge: Freddy Rhinstrøm Schmidt
Sekretær: Lise Holm-Jacobsen
Kasserer: Anette Moshage Bennetsen
Menig medlem: Helle Ørts Johnsen
 
Det nye råd tiltræder fra 1. søndag i advent