Menighedsrådsvalg 2020 | Rødding Sognekirke

Menighedsrådsvalg 2020

 

Valgforsamling

Bekendtgørelse

På valgforsamlingen i Rødding Sogn den 15. september blev følgende valgt.

Bente Krejberg Bertelsen 

Karina Britt Jacobsen,

Helle Ørts Johnsen,

Freddy Rihnstrøm Schmidt,

Lise Holm-Jacobsen,

Angelia Marion Grau,

Anette Moshage Bennetsen

Suppleanter

Ellen-Ingrid Morthorst Knudsen,

Svend Korsholm Enevoldsen,

Birgit Søe,

Anger Nissen

Hvis der ikke senest 4 uger efter valgforsamlingen, det vil sige senest tirsdag den 13. oktober 2020, er indsendt yderligere kandidatlister, er ovennævnte valgt til menighedsrådet med funktionsperiode fra 29. november 2020 og fire år frem. 

Eventuel kandidatliste skal afleveres til Anger Nissen Låsledvej 21 6630 Rødding senest 13. oktober 2020 kl 20:00

Den skal afleveres på særskildt blanket som kan findes på www.km.dk eller fås hos formand Anger Nissen 24290625

Kandidatlisten skal iudfyldes med mindst 1 og højst 7 personer

Kandidatlisten skal underskrives af mindst 5 stillere

Læs retsinformation vedr menighedsrådsvalg her