Menighedsrådsvalg 2016 | Rødding Sognekirke

Menighedsrådsvalg 2016

Hvad er et menighedsråd?

 
 

 

Det laver et menighedsråd

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Et menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse i foreningslivet og består af mindst fem valgte medlemmer samt sognets præster. Tilsammen bestemmer de, hvad deres kirke skal. Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, børnerytmik, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet.

Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens personale, dog med undtagelse af præsten. I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Hvem kan stille op 

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i fire år ad gangen. Menighedsråd mødes typisk en gang hver anden uge på hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Læs meget mere om menighedsrådsvalg her

FAKTA

• Der er 4,4 mio. medlemmer af folkekirken.

• Der er 2.123 sogne spredt over hele Danmark.

• Der findes i alt 1.756 menighedsråd i Danmark.

• Som hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn, men i nogle tilfælde går to eller flere sogne sammen om ét menighedsråd. Det sker især i de mindre sogne.

• Menighedsrådene har i alt 12.922 valgte medlemmer, heraf 7.029 kvinder og 5.893 mænd.

• Det yngste menighedsrådsmedlem i Danmark er 18 år. Det ældste medlem er 95 år.