Dåb | Rødding Sognekirke

Dåb

Da Rødding Sognekirke på nuværende tidspunkt kun må lukke 40 kirkegængere ind, vil der kunne reserveres 20 pladser til dåbsfølget. 

Hvad gør jeg?

Hvis du vil have dit barn døbt, eller hvis du selv vil døbes, så skal du starte med at kontakte præsten for at aftale nærmere. I Rødding Sognkirke afholder vi dåb i gudstjenesten om søndagen, dog ikke juleaftensdag eller allehelgen.

De fleste børn i Rødding er født i Sønderjylland og derfor skal barnet navngives hos kommunen før det er tilladt at holde dåb.

Hvad barnet må hedde, kan I læse mere om på familiestyrelsens hjemmeside. 

 

Samtale med præsten

Før dåben i kirken, skal præsten og forældrene mødes for at tale om både det praktiske forløb på dåbssøndagen og det trosmæssig indhold i dåben. 

Det er nødvendigt at have navne og adresser på fadderne klar. For at være fadder skal man have nået konfirmationsalderen og selv være kristent døbt.
 
Præsternes kontakt oplysninger kan findes under kontakt eller nederst på denne side.
 

Hvad sker der med mit barn?

I dåben sættes barnet ind i en ny sammenhæng, idet det får at vide, at det ikke bare er sine forældes barn, men også Guds barn. Skabt og elsket af verdens skaber. Barnet sendes ud i verden med den viden, at det er Guds mening, at det skal være til og være den det er. Men samtidig afsløres det, at alle barnets medmennesker også er Guds børn og derfor skal behandles med respekt og omtanke. Det som man i kirken kalder næstekærligheden - At man har pligt til at elske sig selv og andre som værdifulde skabninger.

Er man døbt, og har man forstået dåbens budskab, at man er et elsket Guds barn blandt elskede Guds børn og prøver man at leve efter det, så godt man kan hver dag, så er man kristen og Jesu efterfølger, og det er målet med dåben.
 

Hvorfor vand?

Centrum i dåben er der hvor barnet overhældes med tre håndfulde vand, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I gamle dage blev man dykket helt ned under vandet for symbolsk at blive druknet og komme op af vandet som et nyt menneske forbundet med den treenige Gud. Efter dåben behøver man aldrig mere tvivle på, om man er god nok, fordi man er skabt og dermed villet af Gud selv. Man behøver heller ikke være bange for at dø, fordi vores himmelske far jo har reddet os fra døden, da han døde på korset.
 

Efter dåben

Da de fleste danskere bliver døbt som børn, er det vigtig at forældre og faddere fortæller barnet om dåben og dens betydning. Ved at fortælle om Gud, ved at synge om ham og bede til ham sammen med barnet, hjælper man barnet til at lære Gud at kende. Og til at få glæde af sin tro i livet.

I kan læse mere om dåb i folkekirken her.